فضای نگهداری مانند هاست یا در سایت‌ها و نرم‌افزارهای با کاربر آنلاین بیشتر، سرور مجازی یا سرور اختصاصی در موارد خاص. در صورت تهیه سرور نیاز به هزینه مدیر سرور نیز خواهید داشت. آنتی ویروس سالانه و پنل مدیریت فایل‌ها که هزینه دلاری و سالانه دارند را نیز به آن‌ها اضافه کنید. البته در صورت استفاده از هاست‌ نیاز به این هزینه‌ها نخواهد بود.