امنیت

مدل سازی سیستم

مدل سازی سیستم

در مطالب قبل با انواع بد‌افزارها آشنا شدیم، حال می‌خواهیم به نحوه‌ی بررسی و ارزیابی نفوذ در سیستم بپردازیم. پیش از انجام هرکاری در فرایند ارزیابی، ابتدا باید سیستم را مدل‌سازی نماییم.

به بالای صفحه بردن